Colgate

Pravidla

SOUTĚŽE S ČISTÍCÍM KALENDÁŘEM

###

  1. Organizátorem soutěže s hracími kalendáři (dále jen "Soutěž") je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071 (dále jen "Organizátor"). Administrativním zajištěním Soutěže pověřil Organizátor agenturu Ing. Vladimír Staněk - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032.
  2. Soutěž probíhá v termínu 1. 5. 2018 až 31. 12. 2018, neurčí-li Organizátor jinak (dále jen "Doba trvání Soutěže"). Organizátor je oprávněn Soutěž kdykoli ukončit či zrušit bez náhrady, a to i bez uvedení důvodu. Hrací kalendáře budou dostupné během Doby trvání Soutěže na www.colgateusmev.cz.
  3. Na základě řádného vyplnění hracího kalendáře (pravidelné čištěním zubů s dítětem po dobu 2 týdnů) a zasláním scanu kalendáře Organizátorovi prostřednictvím formuláře na internetové adrese www.colgateusmev.cz během Doby trvání Soutěže získá účastník výhru v Soutěži (a to dle aktuální dostupnosti výher). Organizátor věnuje do Soutěže následující výhry: 300 kusů plyšových polštářků a 500 kusů produktových balíčků Colgate.
  4. Každý účastník se může Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje zaslání nového řádně vyplněného hracího kalendáře prostřednictvím internetové adresy www.colgateusmev.cz. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinné příslušníci zaměstnanců Organizátora a agentury Ing. Vladimír Staněk - Grafické studio Vlado.
  5. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v Soutěži účastníka, který dle výhradního uvážení Organizátora porušuje pravidla Soutěže a/nebo jedná podvodně.
  6. Organizátor zašle účastníkovi výhru poštou, a to bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry účastníkem dle těchto pravidel. Za tímto účelem může Organizátor kontaktovat účastníka emailem pro účely ověření adresy účastníka pro zaslání výhry. Nebude-li účastník reagovat na výzvu organizátora k ověření/potvrzení doručovací adresy účastníka ani do 7 dní od doručení výzvy, vyhrazuje si Organizátor právo neudělit účastníkovi výhru.
  7. Výhry nejsou směnitelné za peníze a nelze je sčítat.
  8. Pouze znění pravidel Soutěže uvedené na internetové adrese www.colgateusmev.cz je závazné a rozhodující. Výňatky z pravidel na hracím kalendáři či na jiných materiálech Soutěže jsou pouze informativní a nejsou právně závaznými pravidly. Organizátor je oprávněn pravidla během Doby trvání Soutěže měnit jejich uveřejněním na internetové adrese www.colgateusmev.cz.
  9. Účast na Soutěži je dobrovolná, zasláním hracího kalendáře Organizátorovi vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly.

   zpět na soutěž