Colgate

Rozesmějme Česko

Soutěž s čistícím kalendářem

Každý správně vyplněný čistící kalendář si zaslouží odměnu!
V rámci soutěže můžete získat plyšový polštářek či produktové balíčky.

Vyplněný kalendář nám oskenujte a pošlete. A odměna vás nemine!

Soutěž s čistícím kalendářem

Přiložte vyplněný a oskenovaný/vyfocený čistící kalendář *

Jak na to?

  1. Uložte fotografii vyplněného čistícího kalendáře do počítače
    - Formát obrázku JPG nebo PDF
    - Ujistěte se, že fotografie nepřekračuje velikost 4MB
  2. Pomocí tlačítka Browse – Hledat najděte fotografii
  3. Pomocí tlačítka Submit – Save - Uložte svou fotografii do soutěžní stránky
Souhlasím s pravidly soutěže.

Tímto dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v registračním formuláři, tedy jména a příjmení, adresy bydliště a emailu, a rovněž jména mého dítěte uvedeného na hracím kalendáři (dále jen Osobní údaje) po dobu 12 měsíců společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071, jakožto správcem Osobních údajů (dále jen Správce), a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace akce "Rozesmějme Česko" a pro účely oznámení a zaslání příslušné výhry (dále jen Soutěž). Současně souhlasím, aby Správce předal mé Osobní údaje Ing. Vladimíru Staňkovi - Grafickému studiu Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto Správcem pověřenému zpracovateli Osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže. Na internetové adrese www.colgateusmev.cz jsem byl poučen a informován o mých právech souvisejících se zpracováním Osobních údajů, především o mém právu vzít souhlas kdykoli zpět, o právu na informace o zpracování osobních údajů a o právu požadovat vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů, o právu na přístupu k Osobním údajům, o právu žádat jejich aktualizaci či opravu, o právu požadovat výmaz osobních údajů a o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností.

   Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od 1. 5. do 31. 12. 2018