Colgate

INFORMACE

Zpracování osobních údajů

###

  1. Osobní údaje účastníků akce "Rozesmějme Česko" jsou zpracovávány společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071, jakožto správcem osobních údajů (dále jen Colgate), pokud účastníci udělili s jejich zpracování výslovný souhlas prostřednictvím formuláře soutěže na stránkách www.colgateusmev.cz nebo v rámci tištěného formuláře "Souhlas s pořízením obrazového a audiovizuálního záznamu a s jeho užitím a souhlas se zpracováním osobních údajů", a to následovně: (i) shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním osobních údajů za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace spotřebitelské soutěže s čistícími kalendáři a pro účely oznámení a zaslání příslušné výhry v rámci soutěže (pro osobní údaje uvedené ve formuláři soutěže); a (ii) sběrem a fyzickou archivací formulářů "Souhlas s pořízením obrazového a audiovizuálního záznamu a s jeho užitím a souhlas se zpracováním osobních údajů" za účelem doložení, že byl souhlas účastníkem poskytnut (pro osobní údaje uvedené ve formuláři "Souhlas s pořízením obrazového a audiovizuálního záznamu a s jeho užitím a souhlas se zpracováním osobních údajů)".
  2. Osobní údaje účastníků uvedené v rámci formuláře soutěže na stránkách www.colgateusmev.cz mohou být poskytnuty Ing. Vladimíru Staňkovi – Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto společností Colgate pověřenému zpracovateli osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení soutěže a databáze účastníků soutěže. Za účelem zpracování osobních údajů formou sběru formulářů "Souhlas s pořízením obrazového a audiovizuálního záznamu a s jeho užitím a souhlas se zpracováním osobních údajů" se souhlasy může společnost Colgate využívat Český červený kříž.
  3. Osobní údaje účastníků uvedené ve formuláři na stránkách www.colgateusmev.cz budou společností Colgate zpracovávány po dobu 12 měsíců od jejich získání. Osobní údaje účastníků uvedené ve formuláři "Souhlas s pořízením obrazového a audiovizuálního záznamu a s jeho užitím a souhlas se zpracováním osobních údajů" budou zpracovávány do 30. 6. 2019.
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který účastník udělil společnosti Colgate v souvislosti s akcí "Rozesmějme Česko", může být kdykoli účastníkem odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla společnosti Colgate na adrese COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8.
  5. Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých osobních údajů a společnost Colgate je povinna účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout.
  6. Účastník má dále právo požadovat po společnosti Colgate přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů, případně omezení zpracování osobních údajů. Účastník má rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů.
  7. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má účastník právo obrátit se na společnost Colgate nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.